• 1

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 2

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 3

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 4

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 5

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

Műhelyélet

 

Az oktatási profil kialakításánál a hallgatók érdeklődését igyekeztünk figyelembe venni. Az újjászerveződést követő évek félévi egy szemináriumát hamarosan fölváltotta a félévi két majd három kurzus: minden szemeszterben hirdetünk egy társadalom-földrajzi és két földtudományi-természetföldrajzi szemináriumot, illetve a kurzusok között alkalmanként térképészeti-térinformatikai órák is helyet kapnak. Törekszünk arra is, hogy időnként idegen nyelvű szemináriumokat is szervezzünk. A műhelykurzusok témáit az egyetemi képzés kínálatát figyelembe véve állítottuk össze: gyakran hirdetünk olyan órákat, amelyek hiányzó témákat dolgoznak fel; a diákokkal az egyetemi órákon megszokottnál nagyobb mennyiségű, friss (idegen nyelvű) irodalmat olvastatunk. A műhely tanárai az egykori műhelytagok, szeniorok közül kerülnek ki, de egyetemi, kutatóintézeti kollégák is szívesen látott vendégek az órákon és az előadássorozatokon. Az elmúlt évek kurzusai ezen az oldalon érhetők el.

A Műhely folyamatosan fejlődő hazai és külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Több alkalommal szervezetünk olyan előadássorozatokat, amire azokat a kollégákat hívtuk meg, akik nem az ELTE-n dolgoznak, hanem az ország különböző városaiban működő kutatóintézetek és egyetemek munkatársai. Különösen szoros volt a Műhely kapcsolata az MTA RKK Budapesti Osztályával, ahol több kollégista vett részt hosszabb-rövidebb szakmai gyakorlaton. Nemzetközi kapcsolataink főként német, brit, amerikai, lengyel kollégákkal erősek, rendszeresen látunk vendégül rangos külföldi előadókat is.

A Műhely az elmúlt években három hazai és egy nemzetközi konferenciát szervezett. A hazai konferenciáinkat főként a Collegiumhoz kötődő geográfusok-geológusok szakmai munkájának szenteltük, így konferencián emlékeztünk meg Mendöl Tibor születésének századik évfordulójáról és Fodor Ferenc halálának ötvenedik évfordulójáról. A 2013-ban megrendezett kétnapos nemzetközi konferenciánk pedig (Geography and Nation Building in Central and East Central Europe) a nemzetpolitikai célok és a közép-európai földrajztudomány(ok) kapcsolatát járta körül. Ezek mellett a rendezvények mellett a Mendöl Műhely a tudományos ismeretterjesztésbe is bekapcsolódik: évek óta részt veszünk a Collegium Kutatók Éjszakája rendezvényének lebonyolításában és a középiskolások számára szervezett különböző tehetséggondozó táborok munkájában.

A Mendöl Műhely hallgatói a tudományos diákköri versenyek rendszeres résztvevői. Különösen sikeres volt ebben a tekintetben a 2013-as (XXXI.) OTDK, ahol műhelyünk tagjai 7 első helyet és 4 különdíjat nyertek. A végzett műhelytagok többsége doktori ösztöndíjasként folytatja tanulmányait, többen közülük külföldi egyetemeken védték meg doktorijukat, illetve folytatják tanulmányukat.

A Collegiumnak az elmúlt két évtizedben tudományos fokozatot (PhD) szerzett földrajzos és földtudós hallgatói:

A Mendöl Műhely vezetője az elmúlt két évtizedben Győri Róbert volt.

A műhely történetét részletesen bemutatja a következő cikk, illetve a letölthető kötet (Győri Róbert: Földrajz és földtudomány az Eötvös Collegiumban – régen és ma. In: Győri Róbert (szerk.): Földrajz és földtudomány az Eötvös Collegiumban. Eötvös Collegium, Bp. 2014. pp. 7–42)

© 2018 EJC - Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudomány Műhely