• 1

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 2

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 3

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 4

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 5

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

A műhely hallgatói által elért eredmények

 

XXXVI. OTDK - 2023

Hallgató(k) Dolgozat címe Helyezés Tagozat
Cziráki Kamilla A Hold gravitációs terének ellipszoidi közelítése: a legjobban illeszkedő ellipszoid paramétereinek geofizikai megbecslése I. helyezés Geofizika
Sárközy Zsófia Útvonal és időköltség tervezésének problémája terepi körülmények között II. helyezés Távérzékelés és térinformatika

XXXIII. OTDK - 2017

 

Hallgató(k) Dolgozat címe Helyezés Tagozat
Vácz István Dávid Orosz-Brit versenyfutás Perzsiáért 1889-1914 között III. helyezés Újkori és legújabb kori egyetemes történelem (18. sz. - 1945)
Varga György Változó súlypontok? A visegrádi országok külkereskedelmének alakulása az Európán kívüli világgal az európai uniós csatlakozástól napjainkig II. helyezés Gazdaságföldrajz

 

Kari TDK - 2016

 

 

Kari TDK - 2015

 

 

XXXII. OTDK - 2015

 

Hallgató(k) Dolgozat címe Helyezés Tagozat Témavezető(k)
Balogh Viktor Dániel Vizes élőhelyek és a felszín alatti víz kapcsolata a Duna völgyében Különdíj Hidrológia és vízminőség-elemzés Simon Szilvia
Bottyán Emese A magyarországi csapadék forrásrégióinak vizsgálata I. helyezés Alkalmazott meteorológia Czuppon György – Haszpra László (témavezető), Weidinger
Tamás (konzulens)
Bőgner Rebeka – Pintér Sándor Planck hideg felhők fizikai paramétereinek vizsgálata II. helyezés Égi mechanika és csillagászat  
Lukács Tamás Vékony rétegek lokalizációja sekélygeofizikai NMR szondával I. helyezés Felszínközeli geofizika Raphael Dlugosch, Thomas Günther, Balázs László
Mikle György Bábolna és Mezőhegyes majorjainak fejlődése és mai helyzete Különdíj Településföldrajz Győri Róbert
Obbágy Gabriella Isztriai amphorák és nyersanyagaik nehézásványai II. helyezés Régészeti földtan Józsa Sándor (témavezető), Szakmány György (konzulens)
Vereb Viktor A Szantorini vulkán minószi kitörésének fotostatisztikai és térinformatikai elemzése I. helyezés Földfelszínalaktan Karátson Dávid – Telbisz Tamás Ferenc

 

Kari TDK - 2014

 

Hallgató(k) Dolgozat címe Helyezés Tagozat
Garamszegi Balázs Különböző meteorológiai adatbázisok ökológiai célú alkalmazhatósága V Meteorológia
Lukács Tamás Vékony rétegek lokalizációja sekélygeofizikai NMR szondával II Geofizika
Mikle György Bábolna és Mezőhegyes majorjainak fejlődése és mai helyzete II. helyezés és közönségdíj  Társadalomföldrajz
Obbágy Gabriella Isztriai amphorák és nyersanyagaik nehézásványai dicséret Geológia
Vereb Viktor A Szantorini vulkán minószi kitörésének fotostatisztikai és térinformatikai elemzése I. helyezés és közönségdíj  Természetföldrajz

 

Kari TDK - 2013

 

Hallgató(k) Dolgozat címe Helyezés Tagozat
Garamszegi Balázs Dendroklimatológiai vizsgálatok egy elterjedésének határán fekvő hazai bükkösben II. helyezés Meteorológia
Lukács Tamás Pórusszerkezetek NMR–méréseinek szimulációja I. helyezés Geofizika

 

XXXI. OTDK - 2013

 

Hallgató(k) Dolgozat címe Helyezés Tagozat
Bottyán Emese Légköri nedvesség forrásrégiójának meghatározása trajektória-elemzéssel valamint csapadékminták hidrogén- és oxigénizotópos vizsgálatával I. helyezés Általános meteorológia
Farkas Márton Pál – Kuslits Lukács Benedek A hőmérséklet- és mélységfüggő viszkozitás hatása a földköpeny-konvekcióra I. helyezés Geofizika
Fekete (Lisztes) Mónika Rezonáns Neptunuszon túli objektumok vizsgálata I. helyezés MTA Csillagászati és
Földtudományi Kutatóközpont különdíja, A Magyar Csillagászati Egyesület
különdíja
Csillagászat és asztrofizika
Gyimesi Zoltán A genealógia és a dekonstrukció szerepe a társadalom-földrajzi irányzatok megértésében: A tér és a hely apóriája I. helyezés Társadalomföldrajz
Gyimesi Zoltán A „kvantitatív forradalom” narratívái I. helyezés, Pro Scientia különdíj Politikai és történeti földrajz
Patkó Levente – Aradi László Wehrlitesedés folyamatának nyomonkövetése a nógrád-gömöri felsőköpenyben I. helyezés Kőzettan, vulkanológia
Liptai Nóra – Patkó Levente Deformációs vizsgálatok a Nógrád-Gömör Vulkáni Terület felsőköpeny eredetű ultramafikus xenolitjain kiemelt különdíj Ásványtan, geokémia
Németh Alexandra Árapályciklicitás kimutatása a Budafoki Homokkő Formációból ostrea növekedési vonalak elemzése alapján I. helyezés Üledék- és szerkezetföldtan
Simonkay Márton „Áldott felszabadulás a féktelen vizek zsarnoksága alul” – a Rába-szabályozás 1886 és 1893 közötti munkálatainak társadalmi megítélése II. helyezés Gazdaság- és társadalomtörténet a dualizmus korában tagozat

 

Kari TDK - 2012

 

Hallgató(k) Dolgozat címe Helyezés Tagozat
Bottyán Emese Légköri nedvesség forrásrégiójának meghatározása trajektória-elemzéssel valamint csapadékminták hidrogén- és oxigénizotópos vizsgálatával I. helyezés Alkalmazott meteorológia 
Farkas Márton Pál – Kuslits Lukács Benedek A hőmérséklet- és mélységfüggő viszkozitás hatása a földköpeny-konvekcióra I. helyezés Geofizika
Fekete (Lisztes) Mónika Rezonáns Neptunuszon túli objektumok vizsgálata   Csillagászat
Gyimesi Zoltán A genealógia és a dekonstrukció szerepe a társadalom-földrajzi irányzatok megértésében: A tér és a hely apóriája I. helyezés Társadalomföldrajz
Gyimesi Zoltán Kuhn és a „kvantitatív forradalom” a földrajztudományban I. helyezés Tudományfilozófia, tudománytörténet 
Patkó Levente – Aradi László Wehrlitesedés folyamatának nyomonkövetése a nógrád-gömöri felsőköpenyben   Geológia
Liptai Nóra – Patkó Levente Deformációs vizsgálatok a Nógrád-Gömör Vulkáni Terület felsőköpeny eredetű ultramafikus xenolitjain   Geológia
Simonkay Márton „Áldott felszabadulás a féktelen vizek zsarnoksága alul” – a Rába-szabályozás 1886 és 1893 közötti munkálatainak társadalmi megítélése   (BTK Történettudomány) 19. század 

 

XXX. OTDK - 2011

 

Hallgató(k) Dolgozat címe Helyezés Tagozat
Udvardi Beatrix Az agyagásványok mennyiségi és minőségi meghatározásának infravörös spektroszkópiai megközelítése II. helyezés, Koch Sándor Alapítvány különdíja

 

Kari TDK - 2011

 

Hallgató(k) Dolgozat címe Helyezés Tagozat
Patkó Levente A Nógrád-Gömör Vulkáni Terület központi részéről (Medves-fennsík és Bábi-hegy) származó felsőköpeny eredetű ultramafikus xenolitok petrográfiai vizsgálata III. helyezés Geológia
© 2018 EJC - Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudomány Műhely