• 1

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 2

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 3

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 4

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

 • 5

  Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudományi Műhely

Műhelykönyvtár

A műhely profiljába tartozó földtudományi és földrajzi témájú könyvek gyűjteménye a Mednyánszky Dénes Könyvtár és Levéltár részét képezi. A collegium könyvtára, így azon belül a gyűjtemény is állandó nyitvatartási idővel nem rendelkezik. A mindenkori elérhetőséggel kapcsolatos információk a könyvtár Facebook oldalán érhetők el, továbbá a következő email címen lehet érdeklődni: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az intézmény nem nyilvános könyvtár, az állomány a collegium tagjai (tanárok és hallgatók) számára használható csak szabadon. A műhelytagoknak a könyvek kölcsönzését a mindenkori könyvtáros kollégával együttműködő, bentlakó státusszal rendelkező műhelykönyvtáros teszi lehetővé. Ennek felelőse jelenleg Koszta Benedek ().

 

 

A gyűjtemény felépítése

A műhely profiljába tartozó földrajz-földtudományi könyvek állománya három elkülönülő részre tagolódik, történeti alapon.

 

A műhelykönyvtár érdemi kialakítása 2011-ben kezdődött meg, miután Dr. Probáld Ferenc felajánlotta a collegium és a műhely számára szakkönyvtárának mintegy 900 kötetét. Ehhez kapcsolódóan indult meg az 1950 előtti természettudományos gyűjteményből a földrajz-földtudományi tematikájú kötetek leválogatása, a műhely tagságának segítségével. A munkálatokról, a gyűjtemény hátteréről Segyevy Dániel Zoltán, a műhely egykori hallgatójának 2012-es írása ad áttekintést.

2014-ben Probáld Ferenc újabb száz kötetet adományozott a könyvtárnak, amiket katalogizálást követően 2016-2017-ben egyesített a műhelytagság a korábbi kötetekkel. Szintén 2016-ban, a Collegium természettudományi társműhelyeivel (Biológia-Kémia Informatika, Matematika-Fizika,) közösen leválogatásra kerültek a kollégium könyvtára által 1950 után vásárolt vagy adomány útján érkezett (így pl. Száva-Kováts Endre gyűjteménye) földrajzi tematikájú művei, illetve a műhely 1999-es megalakulását követően önerőből beszerzett kötetek.

Mindhárom gyűjtemény esetében a könyvek tematizáltan kerültek elhelyezésre a polcokon, részben az ETO (Egységes Tizedes Osztályozás) kategóriáit, részben pedig a belső használathoz kötődő praktikus szempontokat követve. Az egyes kategóriákon belül a könyvek szerző, azon belül pedig cím szerinti sorrendben rendezettek. Ez alól kivételt hosszabb könyvsorozatok képeznek (döntően a Probáld-adomány útikönyveinél), ahol az egységes sorozatokat nem bontottuk szét az általános szerző-cím elv miatt, hanem csak az egyes sorozatokon belül alkalmaztuk azt.

A könyvek a 018-as teremben, a természettudományi műhelyek termében érhetőek zárt szekrényekben, a másik három műhely könyvtárával együtt. A régi kötetek közül a folyóiratok egy része, illetve a statisztikához kötődő művek pedig a könyvtári folyosón találhatók.

 

 

A majd 1000 kötetes Probáld Ferenc adomány alkotja a gyűjtemény legmodernebb részét. Legnagyobb részét társadalomföldrajzhoz kapcsolódó művek alkotják, de szép számban tartalmaz földtudományi-környezettudományi témájú köteteket, illetve útikönyveket is. A műhely tagsága számára különösen jól forgathatóak az egyetemi kurzusok során ajánlott tankönyvek, a Földrajzi Közlemények utóbbi pár évének füzetei, a tanárképzésben résztvevők számára pedig az elmúlt évtizedek földrajzi tankönyveinek gazdag választéka. A 018-as teremben található gyűjtemény teljes egészében katalogizált és rendezett, a központi ELTE katalógus mellett az alábbi belsős listában is kereshetőek kötetei.

 

Probáld gyűjtemény - egyszerűsített lista

 

 

Az 1950-es évek után beszerzett kötetekből leválogatott és összeállított gyűjtemény majd 300 kötetet számlál, szintén a 018-as teremben. Elrendezése, felépítése követi a Probáld-adománynál alkalmazott elveket, ahhoz tartalmában is sok tekintetben hasonló. Vegyesen tartalmaz társadalomföldrajzi és földtudományi jellegű könyveket, tankönyveket, szakkönyveket, konferenciaköteteket és útikönyveket egyaránt. Az állomány egy része már elérhető az elektronikus katalógusból is, a többi kötet pedig a hagyományos, cédula alapú katalógusban kereshető. A teljes körű elektronikus katalogizálás a tervek között szerepel, addig az alábbi alapszintű listában böngészhető.

 

Leválogatott gyűjtemény - egyszerűsített lista

 

Tudománytörténeti és eszmei értéke miatt kiemelkedő elsősorban a legrégebbi könyvgyűjtemény, az 1950-es évek előtti könyvtárból megmaradt és leválogatott földrajz-földtudományi állomány. Magyar, német és francia földrajzi-földtani folyóiratok évtizedeket felölelő sorozata, 19. és 20. századi földtani és társadalomföldrajzi szakkönyvek alkotják a műhelykönyvtár ezen részét. Az Eötvös Collegium megszüntetését követően az Irodalomtudományi Intézet Eötvös Könyvtár néven vette át a collegium teljes könyvgyűjteményét, melyekből 1960-tól visszaszolgáltatták a collegiumnak a duplumokat, illetve a profiljukba nem illeszkedő természettudományos könyveket. Ezeknek csak egy része került be hivatalosan is a Mednyánszky Dénes Könyvtár és Levéltár állományába, jelentős részük elzártan folyosókon porosodott évtizedeken keresztül. 2011-től több szakaszban válogatta ki a műhelytagság az egykori földrajzi könyvtár köteteit, illetve azokat, amik illeszkednek a műhely profiljába, de egykoron más területekhez sorolták (pl. csillagászat - fizikai gyűjtemény). 2018-ra készült el a különgyűjtemény alá sorolt könyvek listája, mely alább érhető el. Eletronikus katalógusban, de sokszor még cédula katalgósuban sem kereshető ezt leszámítva a kötetek jelentős része, jelentős munkaigénye miatt a közeljövőben ilyen szintű feldolgozásuk nem is várható. A műhely részéről a célkitűzés inkább a könyvek sorsának feltárása, a tudománytörténeti igényű leírás.

 

Régi gyűjtemény - egyszerűsített lista

 

 

 

© 2018 EJC - Mendöl Tibor Földrajz-Földtudomány-Környezettudomány Műhely